måndag 4. januar 2010

Tilbakesjåing


Dette innlegget kunne hatt tittelen "Oppsummering 2009", "Nytt år, nye moglegheiter" eller "Sånn går no dagan" (som pappa stadig seier), men eg vel å hoppe over klisjeane og lage mitt eige ord: "Tilbakesjåing".

2009 har vore eit godt år, om eg skal sjå på det positive. Og det har hendt ein god del oppmuntrande. Eg fekk meg ein studietur til York, England, med engelskklassen, og fekk særs gode karakterar på våren. Dessutan kom eg endeleg i gong med styrketrening!

Til tross for alle dystre tankar og myalgien (muskel-irritasjon/verk), gjennomførte eg altså årsstudiet, og fekk meg til og med sommarjobb. At eg greide den gav meg håp og framtid att.

Dermed bar det vidare på andre år på journalistikk, og jammen har eg ikkje greidd det første semesteret bra, med studietur til Afrika som løn (eller pengesluk).

Eg er stolt over å ha komen meg vidare sjølv om eg vore ganske langt nede til tider, og har samstundes prøvd å ikkje presse meg sjølv meir enn nødvendig.

Takk til gode sambuarar for det dykk betyr, UiA og MhG for tilrettelegging, alle venner for minneverdige stunder i lag, og familie for støtte og forståing!
Eg har framleis ein veg å gå, men er godt i gong no.

Ingen kommentarer: